Cultural Heartbeat (2018)

Voor Stichting Cultuur Eindhoven hebben we tijdens ons afstuderen een visualisatie gemaakt van het leven binnen de verschillende culturele instellingen in Eindhoven. Gedurende de afstudeerperiode hebben wij ideeën gegenereerd, ontwerpen gemaakt en uiteindelijk een proof of concept gerealiseerd waarmee we de culturele instellingen uit Eindhoven en hun publieksgroepen inzicht kunnen geven in elkaar en hier mogelijk onderlinge interactie mee kunnen stimuleren.

 

De opdracht was tweezijdig. Dit betekent dat ons proof of concept helpt bij (1) het creëren van inzicht in publieksgroepen of (2) bij het creëren van inzicht in cultureel aanbod.

 

(1) Culturele instellingen hebben belang bij kennis over hun publieksgroepen om beter in te kunnen spelen op hun publiek.

(2) Culturele instellingen hebben belang bij publiciteit en meer bekendheid bij (potentieel) publiek. Het ontvangen van meer erkenning kan resulteren in meer interesse in cultuur met als gevolg dat cultuur- participatie toeneemt.