Plastic (2017)

Digitaal

Een van de grotere doelen voor steden in Nederland is om een ‘Smart City’ te worden. Er moet zo veel mogelijk data verzameld worden uit de omgeving om zo vroegtijdig in te kunnen spelen op mogelijke problemen of om dingen efficiënter te laten verlopen.

 

Ook rondom het gebouw van Avans in ’s-Hertogenbosch valt enorm veel data te meten en verzamelen. Wij hebben besloten om het plastic zwerfafval in kaart te brengen in een gebied rond Avans, onderverdeeld in zeven verschillende recycle codes. Hiermee willen we aantonen hoe veel zwerfafval er ondanks het schoonmaken achter blijft in de natuur.

 

Door het onderzoeksgebied te bepalen en dit binnen een grid te plaatsen kunnen we per locatie precies noteren hoe veel afval we tegen zijn gekomen. Vervolgens hebben we dit afval ingezameld, door een versnipperaar gehaald en per item één theelepel in zakjes gestopt. Deze zakjes hebben we daarna aan een wand bevestigd en hier het gebied over heen geprojecteerd.

Analoog

Als verbeterslag op het project rondom plastic afval in de omgeving hebben we besloten de confrontatie meer op te zoeken en de boodschap van de vorige uitwerking te versterken. Uit het onderzoek bleek dat er alleen maar plastic afval gevonden was waarbij de afbraak tientallen jaren tot een paar eeuw zou duren en dat we helemaal geen bio-based plastic tegen zijn gekomen.

 

We zijn al het afval wat we genoteerd hadden opnieuw gaan verzamelen en dit keer op gaan hangen aan visdraadjes. De lengte van de visdraadjes correspondeerde met de duur van het afbreken van het afval in de natuur onder ideale omstandigheden. Dit beeld werd versterkt door de banner die naast het werk werd opgehangen.